Werken met LVB(+)

Mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en soms bijkomende problematiek (LVB+) die hun leven met minimale ondersteuning invulling kunnen en willen geven, worden door Amerpoort begeleid naar zelfstandigheid. Zij staan middenin de maatschappij.

Wat is LVB of LVB+

In deze doelgroep leeft vaak de behoefte een leven te leiden, zoals zij dat kennen van hun vrienden en familie; een eigen huis, een baan, eigen keuzes maken. LVB-cliënten wonen veelal in een eigen huis of appartement waar begeleiding op afspraak geboden wordt. Het doel voor deze cliënten is zo zelfstandig mogelijk te leven. Daar waar knelpunten zijn, biedt Amerpoort ondersteuning.

Bij sommige cliënten is naast een licht verstandelijke beperking ook sprake van bijkomende problematiek (LVB+). Voorbeelden van bijkomende problematiek zijn psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek of ernstige gedragsstoornissen.

Door genoemde problematieken komen diverse cliënten in aanraking met andere hulpverleners, zoals psychiater en maatschappelijk werk, maar ook met justitie. Kenmerkend voor deze groep is, samenhangend met hun verstandelijke beperking, dat ze weinig inzicht in hun eigen problematiek hebben. Het is voor jou én de cliënt een uitdaging te komen tot leervragen en samenwerking.

Er wordt nauw samengewerkt met wettelijke vertegenwoordigers/familie en het netwerk van de cliënt. Amerpoort vraagt aan medewerkers om deze cliënten te ondersteunen in het vergroten van hun autonomie en ze te helpen zich midden in de maatschappij staande te houden en verder te kunnen ontwikkelen.

LVB: Licht verstandelijk beperkt

LVB staat voor Licht Verstandelijke Beperking. Vroeger noemde ze dit LVG (Licht Verstandelijk Gehandicapt).

LVB+: Licht verstandelijk beperkt en bijkomende problematiek

De 'plus' in LVB+ is een afkorting voor Multi-problem gedrag - Gezinsbegeleiding. Dit betreft cliënten die naast een licht verstandelijke beperking ook bijkomende problematiek kennen. Denk aan verslavingsgedrag, zwerfverleden, loverboyproblematiek, schulden, etc. Zijn ontvangen extra begeleiding. Medewerkers afkomstig uit de GGZ zijn bijvoorbeeld zeer geschikt om met deze doelgroep te werken.

Werken met LVB vraagt om vindingrijkheid

In de begeleiding is het stimuleren en motiveren van cliënten en/of ouders in gezinssituaties van belang en dit stelt soms eisen aan begeleiders met betrekking tot overredingskracht en doorzettingsvermogen. Bovendien is het kunnen werken in verschillende maatschappelijke contexten en culturen met respect voor normen en waarden van het cliëntsysteem van belang.

In het werken met cliënten en in de contacten met wettelijke vertegenwoordigers/familie en het netwerk van de cliënten, worden bovendien eisen gesteld aan sociale vaardigheden zoals tact, hulpvaardigheid, invoelend vermogen en intermenselijke zorg en aandacht.

Denk jij dat jij het in je hebt? Bekijk dan onze LVB-vacatures!

Interview met Paulien Knaup

Visie en werkwijze van Amerpoort op LVB of LVB+

Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is de missie van Amerpoort. Dat betekent dat cliënten, hun netwerk en medewerkers samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. We werken samen aan een manier van leven, waarbij we zoeken naar wat de cliënt wil, aan kan en wat maatschappelijk aanvaardbaar is. Dat doen we op het gebied van wonen, werken & dagbesteding en vrije tijd. De cliënt is sociaal kwetsbaar en staat midden in de samenleving. Iedere cliënt maakt deel uit van een sociaal systeem en leeft in verbinding met de ander en zijn context. Vandaar dat we systeemgericht werken.

Methodes voor werken met LVB

Amerpoort gebruikt onder andere het systeem-oplossingsgericht werken in contact met de cliënten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis in het netwerk van de cliënt en de positieve ervaringen van de cliënten in andere situaties, waarbij vergelijkbare problemen opgelost werden. Hierdoor blijf je dicht bij de mogelijkheden van de cliënten. In deze werkwijze houd je rekening met communicatie, regels, rollen, wederkerigheid en interacties.

‘De charme van deze doelgroep is de kunst van het gesprekken voeren. Ik wil graag weten wat mensen willen. ’

Sonja Heijkamp, Was coördinerend begeleider en werkt nu voor het consultatieteam Cliënt, Internet en Sociale media (CIS) van het Expertisecentrum

Competenties

Wie werkt met cliënten met LVB+ zal moeten beschikken over een dosis standvastigheid en geduld. Het is belangrijk om overzicht te houden en om aangepast –eenvoudig– taalgebruik te hanteren. Tevens zal je door hartelijk gedrag duidelijk scheppen dat jij echt betrokken bent bij het leven van de cliënt. Zij hebben veelal negatieve ervaringen opgelopen, waarbij de ander bepaalde wat de cliënten moesten doen.

Diplomaeisen

Om te kunnen werken binnen LVB+ moet je naast de juiste houding/attitude ten minste één van de volgende opleidingen hebben afgerond:

  • MMZ (minimaal niveau 3)
  • SPW, Sociaal Pedagogisch Werk
  • SPH, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
  • MWD, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Niet de juiste opleiding? Lees hier meer over onze leer- en werk trajecten of neem contact op met Andrea van Diermen (Recruiter)

LVB(+) bij Amerpoort

Amerpoort kent verschillende soorten dienstverlening voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en evenuteel bijkomende problematiek.

Wonen voor cliënten met LVB of LVB+

Cliënten wonen in appartementen waar ze zelfstandig kunnen functioneren met in de nabijheid begeleiders.

Dagbesteding voor cliënten LVB of LVB+

Onder begeleiding van zorgverleners van Amerpoort verrichten mensen met een verstandelijke beperking werkzaamheden in de dienstverlening of in de productie. Van het verzorgen van drukwerk tot inpakwerk, van bedienen in de horeca tot groenonderhoud. Iedere cliënt werkt in zijn eigen tempo. De cliënten werken zo zelfstandig mogelijk, binnen een veilige omgeving.

Sociaal en Cultureel Werk

Naast wonen en dagbesteding, bieden we ook leuke activiteiten aan voor cliënten. Denk aan avondactiviteiten, zoals naar de kroeg, muziek maken, sporten, zwemmen en nog veel meer leuke activiteiten. Hierbij worden ze begeleid door medewerkers, maar ook door vrijwilligers. Heb je interesse om vrijwilligerswerkt te gaan doen? Klik hier voor de openstaande hulpvragen (vrijwilligersvacatures) van onze cliënten.

Mijn passie, mijn werk.

“Mijn passie voor teamsport neem ik mee in mijn werk omdat we hier samenwerken aan een goed leven voor de cliënt.”

Bekijk het verhaal van Lonneke, Coördinerend Begeleider