Werken met MVG

Mensen met een verstandelijke beperking en daarnaast moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) uiten zich heel verschillend. Zowel in hoe ze denken als wat ze doen. Beperkingen kunnen aangeboren zijn of later zijn ontstaan. Dit vraagt om intensieve begeleiding.

Wat is moeilijk verstaanbaar gedrag

De communicatie die verstandelijk gehandicapten met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) gebruiken is over het algemeen heel basaal, afhankelijk van vele factoren en de mate van hun beperking. Wanneer zij blij zijn gaan ze lachen, wanneer ze verdrietig zijn kijken ze sip. Tussen blij en verdrietig zitten vele emoties die zij niet begrijpen en dus ook niet (goed) kunnen uiten. Moeilijk verstaanbaar gedrag is vaak een uiting van emotie of gemoedstoestand die ze zelf niet kunnen definiëren: ‘Er klopt iets niet in mijn lijf, in mijn hoofd of in mijn leven.” Dat is waar voor begeleiders de uitdaging ligt, om te ontdekken waar dit vandaan komt.

Vaak zien we moeilijk verstaanbaar gedrag als een hulpvraag, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Een enkele keer zal dit ook kunnen zijn om iets voor elkaar te krijgen, omdat hun blijdschap ze overvalt of omdat ze gewoon hun dag niet hebben. Ieder mens uit zich op een eigen manier, zo ook cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. Dit maakt het moeilijk om er een definitie aan te geven. De een wordt agressief en bijt letterlijk van zich af. De ander keert in zichzelf en bonkt met zijn hoofd tegen de muur. Als begeleider sta je daarom continue op scherp.

 

Werken met Moeilijk Verstaanbaar Gedrag bij cliënten met een verstandelijke beperking vraagt om intensieve begeleiding

Wie werkt met cliënten met een verstandelijke beperking en Moeilijk Verstaanbaar Gedrag, zal gedurende de dag worden meegenomen in hele mooie tot hele spannende situaties. Het is elke dag in meer of mindere mate aanwezig. De begeleiding die wij bieden, varieert van begeleiding op afstand tot een directe korte lijn (aan de hand begeleiden). Soms is het zelfs nodig een cliënt 1 op 1 te begeleiden.

 Denk jij dat jij het in je hebt? Bekijk dan onze MVG-vacatures!

Visie en werkwijze van Amerpoort op MVG

Binnen Amerpoort wordt er binnen de MVG doelgroep gewerkt volgens Spoor A; de visie en werkwijze op het werken met cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) die in 2014 is vastgesteld. Het doel van Spoor A is om de cliënt het gewone leven te laten ervaren. Iedere cliënt heeft recht op een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie, een uitdagend en evenwichtig dagprogramma en een groei naar minder afhankelijkheid en meer kwaliteit van leven. Spoor A stelt dat moeilijk verstaanbaar gedrag dat cliënten kunnen vertonen ten diepste een vorm van communicatie is. Begeleiders gaan daarom altijd op zoek naar het antwoord op de vraag: Wat wil de cliënt mij vertellen met dit gedrag? Wat is de betekenis van dit gedrag?

Binnen Spoor A zijn drie pijles van groot belang:

  • Relatie: Begeleiders gaan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met de cliënt aan.
  • Programma: Begeleider helpen de cliënt bij het vormgeven en ondernemen van een goed passend, uitdagend en evenwichtig dagprogramma met een goede balans tussen inspanning en ontspanning.
  • Perspectief/groei: Begeleiders stellen zichzelf steeds de vraag 'wat is het perspectief van deze cliënt?' of 'waar willen we met hem of haar naartoe?'. Ze streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt. 

Betekenis van gedrag kan gevonden worden in de volgende betekenisgebieden:

Overvraging: Er kunnen eisen of taken aan een cliënt gesteld worden die niet aansluiten bij zijn verstandelijke vermogens. Begeleiders leren daarom in de leergang hoe ze communicatie, activiteiten en de mate van structuur in de dag kunnen afstemmen op de mogelijkheden van de cliënt.

Overschatting: Het is belangrijk dat de cliënt zich veilig voelt in de nabijheid van de begeleider. Het pedagogische klimaat dat daarvoor nodig is, hangt af van het emotionele ontwikkelingsniveau. Begeleiders leren daarom op de leergang dit niveau op de juiste manier in te schatten.

Overprikkeling: Het reguleren van prikkels is een essentieel onderdeel van het werk van de begeleider. Hij leert daarom op de leergang om een goede balans tussen inspanning en ontspanning aan te brengen: een goede curve over de dag vorm te geven.

Methodes voor werken met MVG

Naast de werkwijze volgens Spoor A krijg je te maken met bepaalde methodieken en trainingen op het gebied van intensieve begeleiding. Denk hierbij aan videotrainingen, herstel gewone leven, het gebruik maken van contactcirkels, werken met de curve, hechtingsproblematiek en de training basis fysieke weerbaarheid. Daarnaast wordt er vooral gekeken naar wat een cliënt vraagt en nodig heeft. Hierbij wordt rekening gehouden met het karakter, de persoonlijke wensen en de mogelijkheden van een cliënt. Samen met verschillende disciplines (zoals een gedragsdeskundige of SI-therapeut ) wordt nauw samengewerkt om voor elke cliënt individueel een prettige woon- en werksfeer te creëren. Veiligheid voor de cliënt, begeleider en anderen staan hoog in het vaandel.

Competenties

Waakzaamheid is een pré om de veiligheid te waarborgen. Het is belangrijk dat de begeleider regie durft te pakken en durft te handelen in stressvolle situaties.

De cliënten vragen elk om een intensieve begeleidingsstijl, hebben hun eigen behoeften en hulpvragen, waar wij elke dag opnieuw aan proberen te voldoen.

Naast professionaliteit is het belangrijk om met eigenheid in het werk te staan.

Diploma eisen

Om te kunnen werken binnen MVG moet je naast de juiste houding/attitude ten minste één van de volgende opleidingen hebben afgerond:

  • Leergang MVG (Amerpoort)
  • MMZ niveau 3 / 4
  • SPW, Sociaal Pedagogisch Werk
  • SPH, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

Niet de juiste opleiding? Lees hier meer over onze leer- en werk trajecten of neem contact op met Andrea van Diermen (Recruiter)

MVG bij Amerpoort

Amerpoort kent verschillende soorten dienstverlening voor cliënten met Moeilijk Verstaanbaar Gedrag. De twee meest voorkomende zijn woonbegeleiding en dagbesteding.

Wonen voor cliënten met MVG

Op verschillende locaties, zowel binnen als buiten het terrein van de Amerpoort, zijn er woongroepen voor cliënten met MVG. Doel van begeleid wonen is een veilige woonomgeving voor de cliënt te creëren.

Dagbesteding voor cliënten met MVG

Ook zijn er verschillende dagbestedingslocaties voor cliënten met MVG, zowel op het terrein als daarbuiten. Over het algemeen zijn de groepen samengesteld op de mogelijkheden van de cliënten en de mate van moeilijk verstaanbaar gedrag die zij vertonen. In de activiteiten die worden geboden, wordt rekening gehouden met de wensen van de cliënt en wat zij aankunnen. Er is ruimte voor groei en ontwikkeling, maar ook voor rust en ontspanning wanneer dit nodig is. Naast de dagelijkse bezigheden, worden ook activiteiten als sport en bewegen en zwemmen aangeboden.

Sociaal en Cultureel Werk

Naast wonen en dagbesteding, bieden we ook leuke activiteiten aan voor cliënten. Denk aan avondactiviteiten, zoals naar de kroeg, rolstoeldansen, muziek maken, sporten, zwemmen en nog veel meer leuke activiteiten. Hierbij worden cliënten begeleid door medewerkers, maar ook door vrijwilligers. Heb je interesse om vrijwilligerswerkt te gaan doen? Klik hier voor de openstaande hulpvragen (vrijwilligersvacatures) van onze cliënten.

 

Mijn passie, mijn werk.

“Wat ik het mooist vind aan mijn baan is werken met gevoel en beweging. Niets is een trucje.”

Bekijk het verhaal van Ulco, Begeleider