Werken bij Amerpoort

Werken bij Amerpoort vraagt veel van je. Binnen de vacatures van Amerpoort doen mensen met een verstandelijke beperking een groot beroep op je. Ze rekenen op je enthousiaste inzet, je geduld, je aandacht. En op je inlevingsvermogen. Dus: ga er maar aan staan.