Sollicitatieprocedure

In onze manier van werken draait alles om de cliënten. Mensen met een verstandelijke beperking willen gezien en gehoord worden. Ze willen zich ontwikkelen. Ze willen net als ieder ander mens meedoen in de samenleving. Daar zul je als medewerker volop voor moeten gaan. Met een open houding en een frisse blik. Met lef, ondernemingszin. Heb jij dat in huis en zie je een passende vacature, dan nodigen wij je uit om te solliciteren.

Hoe verloopt een sollicitatieprocedure bij Amerpoort

Het zijn spannende tijden met het coronavirus dat het dagelijks leven sterk beïnvloedt. Juist nu is het voor Amerpoort extra belangrijk om met toekomstige medewerkers in contact te komen. Daarom zijn we op zoek naar goede alternatieven om toch toekomstige medewerkers te kunnen ontmoeten.

We zullen de sollicitatiegesprekken zoveel mogelijk telefonisch of digitaal doen. Dat is misschien even wennen, maar het past ook goed bij de huidige tijd.

In het webminar van Sollicitatiecoach Aaltje Vincent krijg je leuke tips hoe je een digitaal sollicitatiegesprek kan voeren.

Loopt het gesprek toch net even anders? Geen zorgen, onze recruiters weten dat dit voor de meeste mensen (en henzelf) een nieuwe ervaring is.

Sollicitatie
Leuk dat je solliciteert bij Amerpoort! Je hebt een ontvangstbevestiging van ons ontvangen. Ons Recruitment team óf jouw toekomstige collega's lezen jouw brief en cv. Soms is dit als de vacature nog open staat en soms na de sluitingsdatum. We proberen jou in alle gevallen zo snel mogelijk een reactie te geven. Twijfel je of alles in goede orde is ontvangen? Neem dan contact op met recruitment team.

Gesprekken
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor één of meer kennismakingsgesprekken, bijvoorbeeld met de manager en teamleden of met een recruiter. Vaak volgt er een meeloopdag, zodat je zelf ook kan kijken of jouw nieuwe werkplek je aanspreekt. Soms volgt er nog een assessment. Je ontvangt telefonisch de uitslag van de gesprekken en de meeloopdag.

Arbeidsvoorwaarden
Samen met jouw toekomstig manager bespreek je de arbeidsvoorwaarden voor jouw functie.

Laatste gegevens
Amerpoort checkt referenties bij voorgaande werkgevers en er wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd. Dit geldt voor iedereen; ook stagiaires en vrijwilligers. De VOG moet vóór jouw eerste werkdag in ons bezit zijn. De kosten worden door Amerpoort vergoed.
Er vindt ook een integriteitscheck plaats via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn en het register van de Inspectie van de Gezondheidszorg.

Welkom bij Amerpoort!
Zijn alle gegevens in orde? We heten je van harte welkom bij Amerpoort!

 

Overige zaken

Privacy Reglement - AVG

In het werving- en selectieproces hanteert Amerpoort de uitgangspunten zoals vastgelegd in de NVP sollicitatiecode.

Door te solliciteren bij Amerpoort geef je ons toestemming om jouw persoonlijke gegevens te gebruiken ten behoeve van het sollicitatieproces. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Adres, Postcode en Plaats
  • Telefoonnummer
  • Opleidingsniveau
  • Ben je op dit moment werkzaam bij Amerpoort
  • Ben je door een medewerker van Amerpoort aangedragen
  • Hoe heb je onze vacature gevonden
  • Overige gegevens die in je CV en/of motivatiebrief terug te vinden zijn

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Amerpoort bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw sollicitatiegegevens worden bij afwijzing automatisch binnen 4 weken uit ons systeem verwijderd, tenzij je toestemming hebt gegeven voor het bewaren van jouw gegevens tot 6 maanden ná het afronden van de sollicitatieprocedure. Jouw gegevens kunnen dan bijvoorbeeld gebruikt worden om je voor te stellen op een andere vacature binnen Amerpoort.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht om jouw eventuele toestemmin voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Amerpoort en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wil je gebruik maken van jouw recht of heb je een andere vraag of opmerking over de gegevensverwerking? Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar veiligheid@amerpoort.nl.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Amerpoort neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met veiligheid@amerpoort.nl.

Vragen en Contact

Voor inhoudelijke vragen over een functie kun je contact opnemen met de contactpersoon die vermeld staat in de vacature.

Voor overige vragen over werken bij Amerpoort kun je contact opnemen met Recruitment.

Mijn passie, mijn werk.

“Ik vind het leuk om met jongeren te zoeken naar een manier van passief bewegen ondanks hun beperking.”

Bekijk het verhaal van Esther, Coördinerend Begeleider