Werken met EMB

Mensen met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking zijn in levensverrichtingen zo goed als volledig afhankelijk van begeleiding. De beperkingen die zij ondervinden, strekken zich uit over alle gebieden van het menselijk functioneren.

Wat is EMB?

Cliënten met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EMB) zijn in hun algemene dagelijkse levensverrichtingen zo goed als volledig afhankelijk van de begeleiding. Ze kunnen zich niet of nauwelijks verbaal of nonverbaal uiten. Daarnaast kunnen zij zich niet of beperkt bewegen. Er is soms sprake van stoornissen in het zintuiglijk functioneren. De problematiek van deze doelgroep is door de combinatie van zintuiglijke, motorische, cognitieve beperkingen en communicatiestoornissen complex.

Cliënten met ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen (EMB) zijn in de eerste plaats mens, met een eigen karakter, een eigen verhaal (historie) en eigen verlangens. Cliënten met EMB zijn echter moeilijk eenduidig te beschrijven omdat er onderling zoveel verschillen zijn. Kenmerken zijn:

 1. Zeer ernstig verstandelijke beperking (ontwikkelingsleeftijd tot ongeveer 2 jaar);
 2. (zeer) Ernstig motorische beperkingen (niet zelfstandig of zonder hulpmiddelen zich kunnen verplaatsen);
 3. (zeer) Ernstig zintuiglijke beperkingen (zien, horen, tast, evenwichtsgevoel, houding- en bewegingsgevoel, reuk en smaak zijn afwezig of functioneren anders);
 4. Veel voorkomende gezondheidsproblemen (zoals epilepsie, reflux, slaapstoornissen, slikproblemen en longinfecties);
 5. Ernstige belemmeringen in zijn/haar mogelijkheden tot communicatie (communiceren veelal via lichaamstaal).
   

Daarnaast heeft deze doelgroep een gebrek aan compensatiemogelijkheden. De beperkingen die zij ondervinden, strekken zich uit over alle gebieden van het menselijk functioneren. Zij hebben als het ware geen sterk gebied dat zij kunnen inzetten bij een tekort op een ander gebied. Dit leidt tot een grote afhankelijkheid van hun omgeving.

Werken met EMB vraagt om liefde

Als begeleider van cliënten met EMB moet je een goed beeld hebben van het niveau van je cliënt. Hoe beleeft hij de wereld? Wat kan en mag je van hem verwachten?

Bovendien bestaat het werk uit het verrichten van verpleegtechnische handelingen.

Ga jij de uitdaging aan? Bekijk dan onze EMB-vacatures!

Werken bij Amerpoort - Christina

Visie en werkwijze van Amerpoort op EMB

Cliënten met EMB zijn voor alle dagelijkse handelingen erg afhankelijk van anderen. Rituelen en ritmes in de dag en nacht zorgen voor voorspelbaarheid. Om invloed te kunnen uitoefenen op hun omgeving, hebben zij duurzame relaties nodig met anderen. Maatwerk bij het opbouwen van een relatie en bij het aanbieden van activiteiten is hierbij essentieel. Dat betekent ook dat we ons verdiepen in het ‘levensverhaal’ van de individuele cliënt en oog hebben voor de eigenheid van de cliënt en diens mogelijkheden en talenten. Wij betrekken familie en/of verwanten hierbij, om zo hun ervaringsinformatie te kunnen benutten.

Werken met cliënten met EMB vraagt een brede blik en algemene basiskennis van de diverse beperkingen en stoornissen en van hun interferentie. Medische en therapeutische zorg is hierbij van groot belang om het welbevinden van de cliënt te vergroten en zoveel mogelijk fysiek ongemak te voorkomen. Een goede zit- en lighouding en een afwisseling in verschillende houdingen is erg belangrijk. Er is ook extra aandacht voor aspecten als warmteregulatie en voeding.

We verlenen betekenis aan lichaamstaal en stemmingen (het ‘klein kijken’). Omdat er vaak sprake is van onzekerheid over de interpretatie van de signalen, toetsen we de interpretatie bij collega’s, gedragsdeskundigen andere professionals, ouders of familie (multidisciplinair werken). Rapportage is van groot belang voor een goede overdracht en het ontdekken van ontwikkelingen bij de cliënt.

De begeleiding van de cliënt is zodanig, dat zintuigintegratie maximaal mogelijk is, dat wil zeggen over- en onderprikkelen wordt vermeden en alertheid wordt gestimuleerd.

Methodes voor werken met EMB

Amerpoort maakt gebruik van het LACCS programma.

Een Goed Leven voor cliënten met EMB betekent dat het “goed voor elkaar is” op vijf verschillende gebieden: Lichamelijk welzijnAlertheidContactCommunicatie en Stimulerende tijdsbesteding. Vijf herkenbare gebieden voor ieder mens, maar het is vaak niet eenvoudig om ze vorm te geven bij mensen met EMB. Het vraagt specifieke kennis en vaardigheden op deze vijf gebieden. Inzicht in iemands niveau/belevingswereld is hierbij essentieel. Er wordt gebruik gemaakt van het Ontwikkelingsdenken van de Geeter en Munsterman. Er wordt daarbij uitgegaan van drie ontwikkelingsfasen: sensatiefase, klikfase en begrijpfase.

‘'De voldoening die ik ervaar na een dag werken op Vosseveld, is enorm! Wat krijg ik, ondanks al hun beperkingen, veel terug van onze kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Zij laten me zien waar het leven echt om draait, alleen maar door puur en zichzelf te zijn' ’

Sacha Gunsing, Begeleider op locatie Vosseveld
sacha-gunsing.jpg

Competenties

Een van de grote uitdagingen voor begeleiders van mensen met EMB is communicatie. Omdat de cliënten zich niet of nauwelijks kunnen uitdrukken, moet je als begeleider alert zijn op de (vaak kleine) signalen van de cliënt.

Diploma eisen

Om te kunnen werken binnen EMB moet je naast de juiste houding/attitude ten minste één van de volgende opleidingen hebben afgerond:

 • MMZ (minimaal niveau 3)
 • Verpleegkunde
 • SPW
 • SPH

Niet de juiste opleiding? Lees hier meer over onze leer- en werk trajecten of neem contact op met Andrea van Diermen (Recruiter).

EMB bij Amerpoort

Amerpoort kent verschillende soorten dienstverlening voor cliënten met EMB. De twee meest voorkomende zijn woonbegeleiding en dagbesteding.

Wonen voor cliënten met EMB

Op verschillende locaties, zowel binnen als buiten het terrein van Amerpoort, zijn er woongroepen voor cliënten met EMB, waarbij het accent ligt op verzorging en begeleiding. Past dit bij de mogelijkheden van de cliënt, dan richten wij de zorg op de ontwikkeling van zijn zelfstandigheid.

Dagbesteding voor cliënten met EMB

Dagbesteding is voornamelijk gericht op beleving en ervaring van cliënten. Per locatie liggen de accenten anders, maar alle activiteiten zijn gericht op prikkeling van de zintuigen en de ervaring van een gevoel van welbevinden. Voorbeelden hiervan zijn snoezelen, zwemmen, huifbedrijden en het luisteren naar muziek. De uitgangspunten van belevingsgerichte dagbesteding zijn het in balans brengen van de momenten van actie en rust, het bieden van structuur en de juiste dosering prikkels.

Sociaal en Cultureel Werk

Naast wonen en dagbesteding, bieden we ook leuke activiteiten aan voor cliënten. Denk aan avondactiviteiten, zoals naar de kroeg, rolstoeldansen, muziek maken, sporten, zwemmen en nog veel meer leuke activiteiten. Hierbij worden cliënten begeleid door medewerkers, maar ook door vrijwilligers. Heb je interesse om vrijwilligerswerkt te gaan doen? Klik hier voor de openstaande hulpvragen (vrijwilligersvacatures) van onze cliënten.

Mijn passie, mijn werk.

“Mijn passie voor klei neem ik mee naar mijn werk, samen knutselen en creatief zijn. Het mooiste van mijn werk is om de logees te zien genieten.”

Bekijk het verhaal van Rita, Assistent begeleider