Werken met EMB

Mensen met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking zijn bijna volledig afhankelijk van anderen. Jij biedt liefdevolle begeleiding en ziet cliënten als mens, met een eigen karakter, verhaal en verlangens.

Wat is een ernstige meervoudige beperking?

Cliënten met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EMB) kunnen zich niet of nauwelijks verbaal of non-verbaal uiten. Daarnaast kunnen zij zich niet of beperkt bewegen. Er is soms ook sprake van stoornissen in het zintuiglijk functioneren. De problematiek van deze doelgroep is door de combinatie van zintuiglijke, motorische, cognitieve beperkingen en communicatiestoornissen complex. Als begeleider heb jij een goed beeld van het niveau van je cliënt. Hoe beleeft hij de wereld? Wat kan en mag je van hem verwachten?

Wonen voor cliënten met EMB
Op verschillende locaties, zowel binnen als buiten het terrein van Amerpoort, zijn er woongroepen voor cliënten met EMB. Hier ligt het accent op verzorging en begeleiding. Als het bij de mogelijkheden van de cliënt past, richten wij de zorg op de ontwikkeling van zijn zelfstandigheid.

Dagbesteding voor cliënten met EMB
Dagbesteding is voornamelijk gericht op beleving en ervaring van cliënten. Voorbeelden hiervan zijn snoezelen, zwemmen, huifbedrijden en het luisteren naar muziek. De uitgangspunten van belevingsgerichte dagbesteding zijn het in balans brengen van de momenten van actie en rust, het bieden van structuur en de juiste dosering prikkels.

Werken als begeleider EMB
Als begeleider EMB maak je gebruik van het LACCS-programma. Een goed leven voor cliënten met EMB betekent dat het “goed voor elkaar is” op vijf verschillende gebieden: Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding. Je bouwt een duurzame relatie op met de cliënt en verdiept je in zijn of haar levensverhaal. Ook heb je oog voor de eigenheid van de cliënt en zijn of haar mogelijkheden en talenten. Je betrekt familie en/of verwanten hierbij, om zo hun ervaringsinformatie te kunnen benutten. Je werk bestaat ook uit het verrichten van verpleegtechnische handelingen.

Is dit jouw plek bij Amerpoort? Bekijk dan onze EMB-vacatures!

Zoek je een stageplek bij Amerpoort? Lees hier meer over stages.

Wie ben jij?
Werken met cliënten met EMB vraagt dat je een brede blik en algemene basiskennis hebt van de diverse beperkingen en stoornissen. Omdat de cliënten zich niet of nauwelijks kunnen uitdrukken, moet je als begeleider alert zijn op de (vaak kleine) signalen van de cliënt.

Diploma-eisen
Om als begeleider EMB te kunnen werken moet je ten minste één van de volgende opleidingen hebben afgerond:

  • MMZ (minimaal niveau 3)
  • Verpleegkunde
  • SPW
  • SPH

Heb je niet de juiste opleiding? Lees hier meer over onze leer- en werktrajecten binnen Amerpoort.

Vrijwilligerswerk
We bieden onze cliënten allerlei leuke activiteiten aan, zoals rolstoeldansen, muziek maken, sporten, zwemmen en nog veel meer. Hierbij worden cliënten begeleid door medewerkers én vrijwilligers. Wil jij vrijwilligerswerk doen? Klik hier voor de openstaande hulpvragen van onze cliënten.

Jouw plek bij Amerpoort

“Je krijgt ruimte om je vleugels uit te slaan en je eigen weg te vinden.”

Bekijk het verhaal van Ada, Coördinerend begeleider